Διεύθυνση
St Eleftherios Greek Orthodox Church
119 Ruckholt Road

Leyton, London
E10 5NT
UK
Τηλ. Ιερού Ναού: 0044 (0) 20 8539 1425


Στον περίλοβολο της εκκλησίας υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης για περίπου 30 οχήματα.
Πλησιέστερος σταθμός υπογείου σιδηρόδρομου: Leyton Station (Central Line).